...

Zyskaj rabat do selfie station z biletem na wydarzenie targowe!

Targi Lublin startują z kolejnym sezonem wydarzeń targowych, więc pojawił się pomysł, aby podczas wydarzeń w muzeum obowiązywał rabat 😍

W tym roku podczas każdego wydarzenia targowego możesz uzyskać rabat 10 złotych do biletu w dniu wydarzenia. Jedyny warunek jaki, musisz spełnić, aby otrzymać rabat to okazanie w kasie biletowej dowodu zakupu biletu na wydarzenie targowe.

Promocja obowiązuje tylko w dniach wydarzenia!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.